Cinael.

遥不知东方之既白也

马赛克打的有点恶……

Happy Birthday🎂🎂!

乱涂,又浑浑噩噩的过了一天,我到底都干了什么?
大概明天就要有人为我:
- Are you OK?
- Em…mmm.I'm OK.

文:           《山居秋暝》
                     王维
   空山新雨后,天气晚来秋。
   明月松间照,清泉石上流。
   竹喧归浣女,莲动下渔舟。
   随意春芳歇,王孙自可留。

笔: 三菱 UM-153 1.0